Miniszteri rendeletek

Válasszon nyelvet

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
4_2001_II23.doc
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
5_2001_II23.doc
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
16_2001_VII18.doc
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetéséről
3_2002_II22.doc
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
16_2002_IV10.doc
20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
20_2005_VI10.doc
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről
1_2002_I11.doc
14/2008. (IV .3) GKM r. a bányászati hulladékok kezeléséről
14_2008_IV3.doc
2/2002.(VII. 9.) KvVM rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól
2_2002_VII9.doc
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
5_2002_X29.doc
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
15_2003_XI7.doc
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól
15_2004_X8.doc
16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
16_2004_X8.doc
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
20_2006_IV5.doc
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
33_2005_XII27.doc
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelete az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
45_2004_VII26.doc
4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
4_2007_II21.doc
78/2007. (IV. 24.) KvVM rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
78_2007_IV24.doc