Kormányrendeletek

Válasszon nyelvet

438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
438_2012_XII29.doc
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
439_2012_XII29.doc
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
440_2012_XII29.doc
441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
441_2012_XII29.doc
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
442_2012_XII29.doc
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
443_2012_XII29.doc
444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
444_2012_XII29.doc
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
445_2012_XII29.doc
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
343_2011_XII29.doc
312/2009. (XII. 28.) Korm. Rendelet az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról
312_2009Kr_20091228 _MK192.doc
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
90_2007_IV26.doc
91/2007. (IV. 26. ) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
91_2007_IV26.doc
78/2007 (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
78_2007_IV24.doc
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
284_2007_X29.doc
219//2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
219_2004_VII21.doc
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
224_2004_VII22.doc
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
64_2008_III28.doc
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
314_2005_XII25.doc
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
306_2010_XII23.doc
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
98_2001_VI15.doc
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól
220_2004_VII21.doc
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módjáról és mértékéről
271_2001_XII21.doc
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről
126_2003_VIII15.doc
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
180_2007_VII3.doc
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
2_2005_I11.doc
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
209_2005_X5.doc
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
210_2009_IX29.doc
358/2008 (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
358_2008_XII31.doc