Hírek

Az európai hulladékhasznosító ipart képviselő EuRIC sajtóközleményében arra hívja fel az európai uniós és tagállami döntéshozók figyelmét, hogy körültekintőbben szükséges értékelni a feltételeket, mielőtt új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket hoznak létre.

Magyarország Kormánya
Miniszterelnökség

Orbán Viktor
miniszterelnök úr
részére
elektronikus úton

pdf változat letöltése

tárgy: Az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió módosításának kezdeményezése 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

2022. július 28. napján a Magyar Állam és a MOL Nyrt. megállapodást és koncessziós szerződést kötött egységes hulladékgazdálkodási tevékenységek tárgyában. A koncesszió kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységek ellátására. A jelen levelünkkel engedje meg, hogy a hulladékgazdálkodási szektorban aktív szakmai érdekképviseleti szervezetek összefogásával az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió módosítását (jogszabályi rendelkezések és megállapodás) kezdeményezzük, olyan formában, hogy a koncesszió csak és kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre terjedjen ki. Kérésünkkel azért fordulunk közvetlenül a Tisztelt Miniszterelnök Úrhoz, mivel Prof. Dr. Palkovics László miniszter úr rögzített és sajtóban idézett  nyilatkozata alapján, jogilag komolyan megkérdőjelezhető módon a MOL Nyrt. kezdeményezésére, annak érdekében lett kialakítva a koncessziós pályázati kiírás, s a koncessziós rendszer.

A VG Világgazdaság 2022.11.07. napján „Hulladékhelyzet: a Mol mielőbb leszerződne új alvállalkozóival" címmel (szerző: B.H.L.) megjelent cikkben a MOL Nyrt. részéről olyan tartalmú nyilatkozat került közlésre, miszerint „(…) A Molnak nagyban kell gondolkodnia. Ennek a munkának az egyik első lépése volt ez a pályázat, amelynek a kiírásába a Mol bevonta a szakmát, és a pályázókkal is folyamatosan egyeztetett.

MOL előzetes információi-regisztrációs felhívás MAGYARORSZÁGON HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK GYŰJTÉSÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA és ELŐKEZELÉSÉRE tárgyú tender kapcsán

Szíves tájékoztatásul a MOL-tól kapott és mellékelt anyag a pályázaton történő részvételhez elengedhetetlen Ariba regisztráció mellett tartalmaz egy titoktartási nyilatkozatot, valamint egy online előszűrési kérdőívet, melyet minden pályázni szándékozó cégnek szükséges kitöltenie.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Októberhuszonharmadika utca 18.) nevében eljár: MOL Nyrt., a továbbiakban: „Ajánlatkérő” zártkörű meghívásos pályázat kiírását tervezi MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA, TÁROLÁSÁRA és ELŐKEZELÉSÉRE.

A nagyszámú érdeklődésre tekintettel úgy döntöttek, hogy az Intézményi Alvállalkozói Pályázatra történő regisztráció lehetőségét szeptember 15-ig meghosszabbítják.

További részletek