CB Profile
geosol
Geosol Kft.
Budapest
Ilka utca 2-4.
1143
+36 1 238 0169
.
+36 1 238 0170
www.geosol.hu
3273 Halmajugra, külterület 07/21 és 07/48 hrsz.;3272 Visonta, Erőmű út 11.

3271 Visonta, külterület 0168/33 hrsz.

veszélyes hulladék
nem veszélyes hulladék gyűjtése, nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, veszélyes hulladék gyűjtése, veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása