Megszületett az Európai Parlament jelentése a körforgásos gazdaság cselekvési tervről – EuRIC-rendezvény

Megszületett az Európai Parlament jelentése a körforgásos gazdaság cselekvési tervről – EuRIC-rendezvény

2021. február 10-én az EP plenáris ülése is megszavazta az EP saját kezdeményezésű jelentését. Az EuRIC nyilvános online beszélgetést szervez a témában az uniós intézmények és a hulladékhasznosítók képviselőinek részvételével.

A jelentés jogilag nem kötelező erejű, de az EuRIC szerint az Európai Bizottság valószínűleg figyelembe fogja venni a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó jogszabályok kidolgozása során. A jelentésbe az EuRIC több felvetése is bekerült. Az EuRIC a hulladékhasznosító ipar európai szervezete, amelyben a hazai hulladékhasznosító vállalatokat a HOSZ képviseli.

A jelentés néhány pontját kiemelve az Európai Parlament egyebek mellett a következőket javasolja az Európai Bizottságnak:

 • a – hulladékká válást késleltető, az újrahasználatot és az újrafeldolgozást elősegítő – környezetbarát terméktervezésre vonatkozó előírások elfogadása
 • az elsődleges nyersanyagok felhasználásának a csökkentésére vonatkozó kötelező célértékek meghatározása
 • a másodnyersanyag-tartalomra vonatkozó kötelező célértékek és a zöld közbeszerzésre vonatkozó előírások meghatározása
 • az újrahasználatra és az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek megbontása annak érdekében, hogy érvényre juthasson az újrahasználat hulladékgazdálkodási hierarchia szerinti elsőbbsége
 • az újrafeldolgozásra alkalmatlan maradék hulladék csökkentésére vonatkozó célértékek és a maradék hulladék kezelésére vonatkozó, egységes európai megközelítés kidolgozása, amely segítségével elkerülhető, hogy az Unió egészét tekintve felesleges égetési kapacitások épüljenek ki
 • annak a jogszabályban történő megerősítése, hogy a kémiai újrafeldolgozásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozás definíciójának, vagyis az olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet üzemanyagként használnak fel, nem tekinthető kémiai újrafeldolgozásnak
 • a hulladékstátusz megszűnése európai szintű kritériumainak a kidolgozása a legfontosabb hulladékfajták tekintetében (a jelentés név szerint említené a papírt, a gumiabroncsokat és a textilt)
 • az Európai horizont programon keresztül több támogatás jusson az újrafeldolgozási technológiákra irányuló kutatásra és innovációra
 • a mikroműanyagokra vonatkozó előírások elfogadása
 • a környezetet vagy az emberi egészséget károsító hulladékok EU-n kívülre irányuló exportjának a megtiltása, az EU-n belüli hulladékkezeléshez szükséges kapacitások kiépülésének az elősegítése és pénzügyi ösztönzők bevezetése annak érdekében, hogy a jó minőségű másodnyersanyagok ténylegesen egységes uniós piacon mozoghassanak
 • a hulladékszállításhoz kapcsolódó adminisztráció egységes uniós elektronikus rendszerének a létrehozása a hulladékok mozgásának jobb nyomon követése érdekében
 • annak a megkövetelése, hogy az EU-ba importált elsődleges és másodlagos nyersanyagok az uniós emberi jogi, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásokkal egyenértékű feltételeknek feleljenek meg
 • új „politikai mantraként” a jelentés rengetegszer említi a „mérgezőanyag-mentes körforgásos gazdaság és környezet” kifejezést

Az elfogadott szöveg ideiglenes változata már magyar nyelven is elérhető ezen a linken.

Az EuRIC 2021. március 22-én Recyclers’ Talks #1 címmel nyilvános online beszélgetést szervez az uniós intézmények és a hulladékhasznosítók képviselőinek részvételével. A rendezvényen azt kívánják megvitatni, hogy milyen további lépesek szükségesek a körforgásos gazdaság felé való elmozduláshoz. Az esemény egy online beszélgetéssorozat első része, amelynek keretében a hulladékhasznosítás különböző aktuális témáival szeretnének foglalkozni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A rendezvényről további információkat angol nyelven ezen a linken találnak.

© A fotó szerzői jogának tulajdonosa: az Európai Bizottság 2019