Körforgásos gazdaság jogszabálycsomag – A részletszabályok kidolgozása

Körforgásos gazdaság jogszabálycsomag – A részletszabályok kidolgozása

2018. június 14-én megjelent az EU Hivatalos Lapjában a körforgásos gazdaság jogszabálycsomag, vagyis a legfontosabb uniós hulladékgazdálkodási irányelvek, köztük a hulladék-keretirányelv módosítása.

Az európai hulladékhasznosító ipart képviselő EuRIC – amelynek a munkájában magyar nemzeti tagként a HOSZ aktívan részt vesz – arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság az irányelvekben kapott felhatalmazás alapján a következő egy-két évben fogja kidolgozni a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokat és útmutatókat. A legfontosabbak, amelyeknek az előkészítésébe az EuRIC is be kíván kapcsolódni, a következők:

  • Végrehajtási jogszabály a hasznosítási célértékek elérésének számítási módszeréről és a válogatás átlagos anyagveszteségéről

Elképzelhető, hogy a Bizottság ebben a jogszabályban azt is megpróbálja tisztázni, hogy a hulladék Unión kívül történő kezelése milyen esetben tekinthető „a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog követelményeivel lényegében egyenértékű feltételek mellett történő” kezelésnek (az exportált mennyiségek ebben az esetben számíthatók be a célértékek teljesítésébe). Kiterjedhet továbbá a jogszabály arra is, hogy a települési hulladék égetését követően elkülönített és újrafeldolgozott fémek milyen módszer szerint számíthatók bele a hasznosítási célértékek teljesítésébe. A jogszabálynak 2019. március 31-ig kell megszületnie. A témában a Bizottság megbízásából a közeljövőben tanulmány készül, és a Bizottság nyilvános konzultációt folytat az érintettekkel.

  • Útmutató a gyártói felelősségi rendszerekben a gyártók által fizetett díjak differenciálásához a termékből keletkező hulladék újrahasználhatósága, újrafeldolgozhatósága és egyéb, az életciklusához kapcsolódó tulajdonságai alapján

A témában a Bizottság megbízásából a közeljövőben tanulmány készül.

  • A települési hulladék és a feltöltés definíciójára vonatkozó útmutató

A munka várhatóan 2019-ben indul.