Megkezdődött a körforgásos gazdaság jogszabálycsomag hazai jogrendbe való átültetésének szakmai előkészítése

Megkezdődött a körforgásos gazdaság jogszabálycsomag hazai jogrendbe való átültetésének szakmai előkészítése

2018. június 14-én hatályba lépett hat, a körforgásos gazdaság megvalósítását célzó, hulladékgazdálkodással összefüggő európai uniós módosított irányelv. A módosult irányelvek a következők:

  • a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv (Hulladék Keretirányelv- HKI);
  • a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv (CSIE);
  • a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv (HL);
  • az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv (EG);
  • az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv (E+A), valamint
  • -az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE).

A módosított irányelvek hazai átültetése és a bennük foglalt kötelezettségek teljesítése az elkövetkezendő évben a környezetvédelmi politikai döntéshozás kiemelt feladata lesz, hiszen a tagállamoknak 2020. július 5-ig meg kell hozniuk az átültetéshez szükséges jogszabályi rendelkezéseket.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az új európai hulladékgazdálkodási követelmények megfelelő átültetése, és az előírások teljesítésének biztosítása céljából kettő szakértői fórumot hozott létre, a kiemelt hulladékáramok szakmai egyeztető fórumát, illetve a kiterjesztett gyártói felelősség szakmai egyeztető fórumát.  A szakértői fórumok 2019.01.09-én egy egységes nyitó ülést tartottak, melyen szövetségünket dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató képviselte. A minisztérium tervei szerint az átültetéssel kapcsolatos jogalkotási feladatok szakmai támogatása céljából az egyeztető fórumok üléseire ezt követően 2-3 hetente fog sor kerülni.

Az ábra forrása: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398R(01)&from=HU